Home Privacybeleid

Privacybeleid

Online Dating, Reviews en affiliaties – BU MEDIA B.V.

Privacyverklaring Flirtsnel.nl

Flirtsnel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@flirtsnel.nl

Persoonsgegevens die Flirtsnel.nl verwerkt

Flirtsnel.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Flirtsnel.nl verstrekt door bijvoorbeeld een reactie achter te laten onder een bericht of een vraag te stellen via het contactformulier. (Het is echter niet noodzakelijk om je echte naam, e-mailadres en/of website te vermelden om te kunnen reageren op een blogbericht). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– URL Website
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op deze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Flirtsnel.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Flirtsnel.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@flirtsnel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Flirtsnel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is (als reactie op jouw vraag of als je een winactie hebt gewonnen).
– Flirtsnel.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flirtsnel.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Flirtsnel.nl persoonsgegevens bewaart

Flirtsnel.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Flirtsnel.nl hanteert de volgende bewaartermijnen:

– Persoonsgegevens die je achterlaat via een reactie op een bericht blijven (deels openbaar) zichtbaar.
– Tracking gegevens via Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flirtsnel.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Flirtsnel.nl, zoals Google Analytics, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zo worden gegevens versleuteld en anoniem verwerkt. Flirtsnel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Flirtsnel.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Flirtsnel.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Flirtsnel.nl cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is er om je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flirtsnel.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Flirtsnel.nl van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flirtsnel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Flirtsnel.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Flirtsnel.nl persoonsgegevens beveiligt

Flirtsnel.nll neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flirtsnel.nl