Home Disclamer

Disclamer

Algemeen gebruik van website www.flirtsnel.nl (SLL Beveiliging d.m.v. certificaat)

Flirtsnel.nl geeft u toestemming deze website te bekijken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u alle copyrights en andere bedrijfseigen berichten in het origineel materiaal of op kopieƫn van het materiaal handhaaft. U mag het materiaal op Flirtsnel.nl op geen enkele manier wijzigen, U mag het materiaal niet reproduceren, tonen, uitvoeren, verspreiden of anderszins gebruiken voor publieke of commerciƫle doeleinden. Gebruik van dit materiaal op een andere website of netwerkomgeving voor welk doeleinde ook, is verboden. Op het materiaal op deze website rust copyright en elk onbevoegd gebruik van dit materiaal kan copyright, handelsmerken en andere wetten schenden. Indien u deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om Flirtsnel.nl te gebruiken ingetrokken en u dient direct al het gedownloade of afgedrukte materiaal te vernietigen.

Disclaimer van garantie; Beperking van aansprakelijkheid

Noch Flirtsnel.nl, noch zijn partners, hun respectievelijke werknemers, agenten, derde content aanbieders of licentiegevers kunnen garanderen dat deze website niet zal worden onderbroken of geen fouten bevat; noch kunnen de bovengenoemde partijen garanderen dat resultaten die door het gebruik van de site verkregen worden helemaal correct zijn.

In geen geval zal Flirtsnel.nl, de leveranciers, een ander persoon of entiteit betrokken bij het ontwikkelen, produceren of verspreiden van deze website of andere derden genoemd op deze site aansprakelijk zijn voor schade (inclusief maar niet beperkt tot indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of strafrechtelijke schade voortvloeiend uit het verlies van winst, verlies van gegevens of zakelijke onderbreking) voortvloeiend uit: het gebruik of het onvermogen tot het gebruik van deze websites of eraan gekoppelde websites; of het materiaal, de informatie of diensten vermeld op een of al deze sites, of gebaseerd op garantie, contract, benadeling of andere wettelijke theorie. De aangeboden content op de website Flirtsnel.nl is beveiligd met een SSL sertificaat. (SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser (via poort 443) wat de beveiligde verbinding tot stand brengt)